RENT A CAR
Prčanj apartmani, 1 rezultata

Prčanj

Naselje na istočnoj strani Vrmca, naspram Dobrote. Svoj današnji izgled dobilo je tokom XVI, XVII i XVIII vijeka. Medju najstarije spomenike kulture ubrajaju se crkva sv. Tome, u gornjem dijelu naselja, iz IX vijeka, sada u ruševnom stanju i crkva sv.Ivana iz 1221. godine. Posebnu atrakciju predstavlja palata „tre sorrelle“ , jedinstvena gradjevina iz XV vijeka. Bila je vlasništvo kotorske plemićke porodice Buća. Za tre sorrelle je vezana legenda o nesrećnoj ljubavi tri sestre zaljubljene u istog mornara.


Prčanj u XVIII vijeku dostiže vrhunac svoje ekonomske moći zahvaljujući pomorstvu. U XVII vijeku dobija status pomorskog mjesta sa beneficijama koje je takav status nosio.