RENT A CAR
Perast apartmani, 1 rezultata

Perast

Materijalni ostaci pronadjeni u pećini Spila kod Perasta govore o veoma ranom prisustvu čovjeka na području današnjeg grada. Grad je dobio ime po ilirskom plemenu Pirusta i imao je burnu istoriju. Ovaj mali barokni grad je u 17. i 18. vijeku doživio svoj puni sjaj. U to doba Perast je imao 100 svojih trgovačkih brodova. Perast je živio od pomorstva, a njegovi pomorci su bili poznati po vještini i hrabrosti.


Ispred Perasta nalaze se dva ostrva - ostrvo Sv. Djordje, koje je prirodno i ostrvo Gospe od Š krpjela, koje je vještačko . Na ostrvu Sv. Djordje nalazi se crkva iz 17. vijeka i groblje starih peraških pomoraca. Ostrvo Gospe od Š krpjela je vještački nastalo nagomilavanjem kamenja na već postojećoj stijeni. Kasnije, 1630. godine, nastala je i crkva koja posjeduje bogatu kolekciju srebrnih kovanica sa reljefima brodova koji opisuju razvoj pomorstva u Boki. Unutrašnjost crkve ukrašena je sa 68 slika baroknog majstora Tripa Kokolje, rodom iz Perasta. Na desnom oltaru nalazi se slika Sv. Roko, djelo italijanskog slikara Tiepola. U združenoj kućici nalazi se mali muzej koji sadrži bogatu kolekciju slika.