RENT A CAR
ngushëllim apartamente, 23 rezultatet

ngushëllim

p>Za ovu mjesto mnogi kazu da je prava dragocjenost, valjda zato što se u njenoj pozadini proteze maslinada, do auto-puta i dalje u nedogled. Poznata je po ljepoti, osunčanosti, čistoj morskoj vodi, u čijim dubinama izvire i slatka voda, miješajući se u neobičnim svijetlo tirkiznim tonovima. Plaža Utjeha je izmedju Bara i Ulcinja, duga je 185 m, široka 25 i sastavljena od bijelih kamenih oblutaka. Ova predivna ekskluzivna plaža Uvala Maslina ( u narodu poznata kao Utjeha ) nalazi se na jugu crnogorskog primorja tačno na sredini magistralnog puta izmedju Bara i Ulcinja.


Plaža je opremljena svom potrebnom infrastrukturom. Postoji marina, tuš kabine, kompletan plažni mobilijar, ugostiteljski objekti i vrlo je pogodna za sportove na vodi, ronjenje i ribolov. DjŒista voda i savremeno opremljeno kupalište su uticali da plaža dobije plavu zastavicu priznanje koje dobijaju 10 najuredjenijih plaža u Crnoj Gori.

View Larger Map

[/0][1]

For this place, many say that it is a real treasure, perhaps because in the backyard of the olive trees, the road to the road continues to be indefinable. She is famous for her beauty, solitude, clear sea water, and even deeper water flows into her, mixing in unusual light turquoise tones. Plaque Utjeha is between Bar and Ulcinj, 185 m long, wide 25 and composed of white stone pebbles. This beautiful exclusive beach of the Bay of Maslina (known as Utjeha) is located in the south of the Montenegrin coast right in the middle of the main road between Bar and Ulcinj.

The beach is equipped with all necessary infrastructure. There is a marina, shower cabins, a complete beach mobiliary, catering facilities and is very suitable for water sports, diving and fishing. The fresh water and the modern equipped bathing pool have influenced the beach to receive the blue flag recognition that is awarded to the 10 most beautiful beaches in Montenegro.

View Larger Map

[/1][2]

Для этого места многие говорят, что это настоящее сокровище, возможно, потому, что на заднем дворе оливковых деревьев дорога к дороге продолжает оставаться неопределенной. Она славится своей красотой, уединением, чистой морской водой, и еще более глубокая вода течет в нее, смешиваясь в необычных светлых бирюзовых тонах. Налет Utjeha находится между Бар и Улцинь, длиной 185 м, широкими 25 и состоящими из каменной камеи белого камня. Этот красивый эксклюзивный пляж залива Маслина (известный как Утхеха) расположен на юге Черногорского побережья прямо посреди главной дороги между Бар и Улцинь.

Пляж оснащен всей необходимой инфраструктурой. В отеле есть пристань для яхт, душевые кабины, полный пляж, оборудование для общественного питания и подходит для занятий водными видами спорта, дайвинга и рыбалки. Пресная вода и современный оборудованный бассейн для купания повлияли на пляж, чтобы получить признание голубого флага, который присуждается 10 самым красивым пляжам в Черногории.

Просмотреть увеличенную карту

[/2][3]

Für diesen Ort sagen viele, dass es ein wahrer Schatz ist, vielleicht, weil im Hinterhof der Olivenbäume der Weg zur Straße weiterhin undefinierbar ist. Sie ist berühmt für ihre Schönheit, Einsamkeit, klares Meerwasser und noch tieferes Wasser fließt in sie hinein und vermischt sich in ungewöhnlichen hellen Türkistönen. Plaque Utjeha liegt zwischen Bar und Ulcinj, 185 m lang, breit 25 und besteht aus weißen Steinkieseln. Dieser wunderschöne exklusive Strand der Bucht von Maslina (bekannt als Utjeha) liegt im Süden der montenegrinischen Küste, mitten auf der Hauptstraße zwischen Bar und Ulcinj. Der Strand ist mit der notwendigen Infrastruktur ausgestattet. Es gibt einen Yachthafen, Duschkabinen, einen kompletten Strandmobiliar, Catering-Einrichtungen und ist sehr geeignet für Wassersport, Tauchen und Angeln. Das frische Wasser und das modern ausgestattete Schwimmbecken haben den Strand mit der Blauen Flagge ausgezeichnet, die an die 10 schönsten Strände Montenegros verliehen wird.

Größere Kartenansicht

[/3][4]

Per questo posto, molti dicono che è un vero tesoro, forse perché nel cortile degli ulivi, la strada per la strada continua ad essere indefinibile. È famosa per la sua bellezza, la solitudine, l'acqua limpida del mare e persino l'acqua più profonda che scorre in lei, mescolandosi in insolite tonalità di luce turchese. La placca Utjeha si trova tra Bar e Ulcinj, lunga 185 m, larga 25 e composta da ciottoli di pietra bianca. Questa bellissima spiaggia esclusiva della baia di Maslina (conosciuta come Utjeha) si trova nel sud della costa montenegrina, proprio nel mezzo della strada principale tra Bar e Ulcinj.

La spiaggia è dotata di tutte le infrastrutture necessarie. C'è un porto turistico, cabine doccia, un mobiliare da spiaggia completo, servizi di ristorazione ed è molto adatto per gli sport acquatici, le immersioni e la pesca. L'acqua fresca e la moderna piscina attrezzata hanno influenzato la spiaggia per ricevere il riconoscimento della bandiera blu che viene assegnata alle 10 spiagge più belle del Montenegro.

Ingrandisci la mappa

[/4][5]

Pour cet endroit, beaucoup disent que c'est un vrai trésor, peut-être parce que dans la cour arrière des oliviers, la route à la route continue à être indéfinissable. Elle est célèbre pour sa beauté, sa solitude, l'eau de mer limpide, et même des eaux plus profondes coulent en elle, mélangeant des tons turquoise inhabituels. La plaque Utjeha est entre Bar et Ulcinj, 185 m de long, large 25 et composé de galets de pierre blanche. Cette belle plage exclusive de la baie de Maslina (connue sous le nom Utjeha) est située au sud de la côte monténégrine, au milieu de la route principale entre Bar et Ulcinj.

La plage est équipée de toutes les infrastructures nécessaires. Il y a un port de plaisance, cabines de douche, un mobiliaire de plage complet, des installations de restauration et est très approprié pour les sports nautiques, la plongée et la pêche. L'eau douce et la piscine de baignade équipée moderne ont influencé la plage pour recevoir la reconnaissance du drapeau bleu qui est décernée aux 10 plus belles plages du Monténégro.

Agrandir le plan

[/5][6]

W tym miejscu wielu twierdzi, że jest to prawdziwy skarb, być może dlatego, że na podwórku drzew oliwnych droga do drogi nadal jest nie do opisania. Jest znana ze swojej urody, samotności, czystej wody morskiej, a nawet głębiej płynie w niej woda, mieszając się w niezwykłych odcieniach turkusowego światła. Plaque Utjeha znajduje się pomiędzy Bar i Ulcinj, 185 m długości, szerokości 25 i składa się z białych kamiennych kamyków. Ta piękna, ekskluzywna plaża Zatoki Maslina (zwana Utjeha) znajduje się na południu wybrzeża Czarnogóry, w samym środku głównej drogi między Bar i Ulcinj. Plaża jest wyposażona we wszystkie niezbędne elementy infrastruktury. Jest tu przystań, kabiny prysznicowe, kompletna plaża mobiliary, zaplecze gastronomiczne i jest bardzo odpowiedni do uprawiania sportów wodnych, nurkowania i wędkarstwa. Świeża woda i nowocześnie wyposażony basen kąpielowy wpłynęły na plażę, aby otrzymać niebieską flagę przyznawaną 10 najładniejszym plażom w Czarnogórze.

View Larger Map

[/6][7]

Pentru acest loc, mulți spun că este o adevărată comoară, poate pentru că în curtea măslinilor, drumul către drum continuă să fie nedefinit. Ea este renumită pentru frumusețea ei, pentru singurătate, pentru apa curată, și chiar mai adânc în apă, amestecând în tonuri neobișnuite de turcoaz. Placa Utjeha este situată între Bar și Ulcinj, de 185 m lungime, de 25 de laturi și de pietricele de piatră albă. Această frumoasă plajă exclusivistă a golfului Maslina (cunoscută sub numele de Utjeha) este situată în partea de sud a coastei muntenegrene, chiar în mijlocul drumului principal dintre Bar și Ulcinj.

Plaja este dotată cu toată infrastructura necesară. Există un port de agrement, cabine de duș, un mobilier plajă complet, facilități de catering și este foarte potrivit pentru sporturi nautice, scufundări și pescuit. Apa dulce și piscina modernă echipată pentru scăldat au influențat plaja pentru a primi recunoașterea steagului albastru care este acordată celor mai frumoase 10 plaje din Muntenegru.

[/7][8]

Z tohoto místa mnozí říkají, že je to skutečný poklad, snad proto, že ve dvorku olivovníků je cesta na silnici stále neurčitá. Je známá svou krásou, samotou, čistou mořskou vodou a do ní proniká ještě hlubší voda, která se mísí v neobvyklých, světle tyrkysových tónech. Plaketa Utjeha leží mezi Bar a Ulcinj, dlouhá 185 m, široká 25 a složená z bílých kamenných oblázků. Tato krásná exkluzivní pláž v zátoce Maslina (známá jako Utjeha) se nachází na jihu černohorského pobřeží přímo uprostřed hlavní silnice mezi barem a Ulcinjem. Pláž je vybavena veškerou potřebnou infrastrukturou. Tam je marina, sprchové kabiny, kompletní pláž mobilní, stravovací zařízení a je velmi vhodný pro vodní sporty, potápění a rybaření. Sladká voda a moderní bazén s bazénem ovlivňují pláž, která získala ocenění modré vlajky, které je uděleno 10 nejkrásnějších pláží v Černé Hoře.

[/8][9]

För den här platsen säger många att det är en riktig skatt, kanske för att på vägen till olivträden ligger vägen till vägen att vara obestämbar. Hon är känd för sin skönhet, ensamhet, klart havsvatten och ännu djupare vatten strömmar in i henne, blandar i ovanliga ljust turkosfärger. Plaque Utjeha ligger mellan Bar och Ulcinj, 185 m lång, bred 25 och består av vita stenstenar. Denna vackra exklusiva strand i Maslina-bukten (kallad Utjeha) ligger i södra Montenegrinska kusten mitt i huvudvägen mellan Bar och Ulcinj.

Stranden är utrustad med all nödvändig infrastruktur. Det finns en småbåtshamn, duschkabiner, en komplett strand mobiliary, catering faciliteter och är mycket lämplig för vattensporter, dykning och fiske. Färskvattnet och den moderna badplatsen har påverkat stranden för att få den blå flaggkännedom som tilldelas de 10 vackraste stränderna i Montenegro.

Visa större karta

[/9][10]

Erre a helyre sokan azt mondják, hogy valóságos kincs, talán azért, mert az olajfák udvarán az út az útra továbbra is meghatározhatatlan. Ő híres szépségéről, magányáról, tiszta vízjáról, és még mélyebb víz áramlik benne, szokatlanul türkizkék hangokat kevernek. Az Utjeha plakát Bar és Ulcinj között helyezkedik el, 185 m hosszúak, szélesek 25 és fehér kavicsokból áll. A Maslina-öböl (Utjeha) gyönyörű exkluzív strandja a montenegrói tengerparttól délre található, közvetlenül a Bar és Ulcinj közötti főút közepén.

A strand minden szükséges infrastruktúrával felszerelt. Van egy vitorláskikötő, egy zuhanyzó kabin, egy teljes lakóhelyiség, étkezési lehetőség, és nagyon alkalmas vízi sportok, búvárkodás és horgászat. A friss víz és a korszerűen felszerelt fürdési medence befolyásolta a strandot, hogy megkapja a kék zászló elismerését, amelyet Montenegró 10 legszebb strandjának ítélnek oda.

Nagyobb térkép

[