RENT A CAR
Sutomore apartamente, 77 rezultatet

Sutomore

p>Sutomore je gradsko naselje u opštini Bar u Crnoj Gori. Sutomore se može podjeliti na tri dijela: Polje gdje živi veći dio žitelja koje je smješteno na istočnom dijelu Spičanskog polja, obalu koja obuhvata 2km šetališta uz plažu i okolna naselja (Rutke, Brca, Nehaj, Mišići...). Glavna ulica spaja obalu i polje i u njoj se nalaze škola, vrtić, pošta i dom zdravlja.Početkom avgusta Sutomore ostvaruje preko 10.000 noćenja dnevno. Ovolika posjećenost privlači mlade ljude. Na šetalištu je veliki broj kafića sa živom svirkom. Kafići su smješteni na terasama koje se nalaze uz samu plažu. Terase od morskih talasa štiti kameni zid.

[/0][1]

Sutomore is a city settlement in the municipality of Bar in Montenegro. Sutomore can be divided into three parts: the field where the majority of the inhabitants reside in the eastern part of the Spišsko polje, a coast covering 2km of the beach and surrounding settlements (Rutke, Brca, Nehaj, Mišić and ...). The main street connects the shore and the field and there are schools, kindergarten, post office and health center.


In August, Sutomore has over 10,000 overnight stays per day. This attraction attracts young people. There is a large number of cafes with live music on the site. The cafes are located on the terraces located along the beach. The terraces of the sea waves protect the stone wall.

[/1][2]

Сутоморе - городское поселение в муниципалитете Бар в Черногории. Сутоморе можно разделить на три части: поле, в котором большинство жителей проживает в восточной части Спайско-поля, побережья, покрывающего 2 км от пляжа и окружающих поселений (Рутке, Брца, Нехай, Ми- ...). Главная улица соединяет берег и поле, и есть школы, детский сад, почта и медицинский центр.


В августе в Сутоморе более 10 000 ночевок в день. Эта привлекательность привлекает молодых людей. На сайте есть большое количество кафе с живой музыкой. Кафе расположено на террасах, расположенных вдоль пляжа. Террасы морских волн защищают каменную стену.

[/2][3]

Sutomore ist eine Stadt Siedlung in der Gemeinde Bar in Montenegro. Sutomore kann in drei Teile geteilt werden: das Gebiet, in dem die Mehrheit der Einwohner im östlichen Teil der Spišsko Polje, eine Küste, die 2km des Strandes und der umliegenden Siedlungen (Rutke, Brca, Nehaj, MišiDj ‡ und ...). Die Hauptstraße verbindet das Ufer mit dem Feld und es gibt Schulen, Kindergarten, Post und Gesundheitszentrum.


Im August hat Sutomore mehr als 10.000 Übernachtungen pro Tag. Diese Attraktion zieht junge Leute an. Es gibt eine große Anzahl von Cafés mit Live-Musik auf der Website. Die Cafés befinden sich auf den Terrassen am Strand. Die Terrassen der Meereswellen schützen die Steinmauer.

[/3][4]

Sutomore è un insediamento urbano nel comune di Bar in Montenegro. Sutomore può essere diviso in tre parti: il campo in cui la maggior parte degli abitanti risiede nella parte orientale di Spiško polje, una costa che copre 2 km della spiaggia e degli insediamenti circostanti (Rutke, Brca, Nehaj, Miši ‡ e ...). La strada principale collega la costa e il campo e ci sono scuole, asili, uffici postali e centri di salute.


In agosto, Sutomore ha oltre 10.000 pernottamenti al giorno. Questa attrazione attrae i giovani. C'è un gran numero di caffè con musica dal vivo sul sito. I caffè si trovano sulle terrazze situate lungo la spiaggia. Le terrazze delle onde del mare proteggono il muro di pietra.

[/4][5]

Sutomore est une ville de la municipalité de Bar au Monténégro. Sutomore peut être divisé en trois parties: le domaine où la majorité des habitants réside dans la partie orientale de la Spiško polje, une côte couvrant 2 km de la plage et les établissements environnants (Rutke, Brca, Nehaj, Mišić et ...). La rue principale relie la rive et le champ et il y a des écoles, des jardins d'enfants, un bureau de poste et un centre de santé.


En août, Sutomore a plus de 10 000 nuitées par jour. Cette attraction attire les jeunes. Il y a un grand nombre de cafés avec de la musique live sur le site. Les cafés sont situés sur les terrasses situées le long de la plage. Les terrasses des vagues de la mer protègent le mur de pierre.

[/5][6]

Sutomore to miejscowość położona w gminie Bar w Czarnogórze. Sutomore można podzielić na trzy części: pole, na którym większość mieszkańców zamieszkuje wschodnią część wyspy Spišsko polje, wybrzeże obejmujące 2 km plaży i okolicznych osad (Rutke, Brca, Nehaj, Miši ± i ...). Główna ulica łączy brzeg z polem, a tam są szkoły, przedszkole, poczta i ośrodek zdrowia. W sierpniu Sutomore ma ponad 10 000 noclegów dziennie. Ta atrakcja przyciąga młodych ludzi. Na miejscu znajduje się wiele kawiarni z muzyką na żywo. Kafejki znajdują się na tarasach położonych wzdłuż plaży. Tarasy fal morskich chronią kamienny mur.

[/6][7]

Sutomore este o așezare urbană în municipalitatea Bar din Muntenegru. Sutomore poate fi împărțită în trei părți: domeniul în care majoritatea locuitorilor locuiesc în partea estică a Spišského pola, o coastă care acoperă 2 km de plajă și așezările înconjurătoare (Rutke, Brca, Nehaj, Miąić și ...). Strada principală conectează țărmul și câmpul și există școli, grădiniță, oficiu postal și centru de sănătate.


În august, Sutomore are peste 10.000 de șederi peste noapte pe zi. Această atracție atrage tinerii. Există un număr mare de cafenele cu muzică live pe site. Cafenele sunt situate pe terase situate de-a lungul plajei. Terasele valurilor marine protejează zidul de piatră.

[/7][8]

Sutomore je městská osada v obci Bar v Černé Hoře. Sutomore lze rozdělit na tři části: oblast, ve které žije většina obyvatel ve východní části Spišského polje, pobřeží pokrývající 2 km pláže a okolních osad (Rutke, Brca, Nehaj, Mišiel a ...). Hlavní ulice spojuje břeh a pole a tam jsou školy, mateřská škola, pošta a zdravotní středisko.


V srpnu má Sutomore více než 10 000 přenocování za den. Tato atrakce přitahuje mladé lidi. V areálu je velké množství kaváren s živou hudbou. Kavárny se nacházejí na terase umístěné podél pláže. Terasy mořských vln chrání kamennou zeď.

[/8][9]

Sutomore är en stadskonvention i kommunen Bar i Montenegro. Sutomore kan delas in i tre delar: Fältet där majoriteten av invånarna bor i den östra delen av Spiåsko-polen, en kust som täcker 2 km av stranden och omgivande bosättningar (Rutke, Brca, Nehaj, Mišić och ...). Huvudgatan förbinder stranden och fältet och det finns skolor, dagis, postkontor och hälsocenter.


I augusti har Sutomore över 10 000 övernattningar per dag. Denna attraktion lockar unga människor. Det finns ett stort antal kaféer med levande musik på webbplatsen. Kaféerna ligger på terrasserna som ligger längs stranden. Havets terrasser skyddar stenväggen.

[/9][10]

Sutomore város település a településen Bar-ban Montenegróban. Sutomore három részre osztható: a terület, ahol a lakosság többsége a Spišsko polje keleti részén lakik, 2 km-re a strandtól és a környező településtől (Rutke, Brca, Nehaj, Mišici és ...). A főutca összeköti a partot és a mezőt, vannak iskolák, óvoda, posta és egészségügyi központ.


Augusztusban Sutomore napi 10.000 éjszakai tartózkodással rendelkezik. Ez a vonzás vonzza a fiatalokat. Számos kávézó található élőzenével a helyszínen. A kávézók a tengerparti teraszokon találhatók. A tengeri hullámok teraszai védik a kőfalat.

[